TALARE

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholm Universitet, Vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet
Elin Broström, analytiker, Energimarknadsinspektionen (Ei)
Ibrahim Baylan, energiminister
John Sandberg, Corporate Partnerships, TRINE AB
Ken Schisler, Vice President of Regulatory and Government Affairs at EnerNOC (an Enel Group Company)
Mechthild Wörsdörfer, Director, European Commission's Directorate General for Energy
Sofie Allert, grundare och vd, Swedish Algae Factory
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör och chef för nätreglering, Energimarknadsinspektionen (Ei)
Lars Hjälmered, Närings- och energipolitisk talesperson (M)
Annika Widmark Sjöstedt, Senior Strategy Advisor, Kraftringen
Johan Konnberg, Elfordon Sverige