TALARE

Anders Östlund, koncernchef Öresundskraft och ordförande i CLEVER
Anna Holmberg, energidirektör, SKGS
Björn Jernström, vd, Ferroamp
Charlotte Bergqvist, styrelseordförande, Power Circle
Claes Böös, avdelningschef Kraftledningar, Rejlers
David Westerlund, projektledare, Rejlers Embriq
Ellen Bruno, sakkunnig vatten, Naturskyddsföreningens rikskansli
Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten
Erik Mårtensson, divisionschef, Energy Management, Siemens
Fredrik Gustavsson, Renewable Energy, Swedbank
Fredrik Nordin, vd. CLEVER
Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ibrahim Baylan, energiminister
Jenny Edfast, affärschef Energy, Rejlers Sverige
Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige
Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige
Magnus Hall, vd, Vattenfall
Malin Flysjö, vd, Borås Elhandel
Maria Sandqvist, kanslichef, Forum för smarta elnät
Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv
Matilda Afzelius, Styrelseordförande, Svensk Vindenergi
Niclas Ehn, vd, Expektra
Paola Zetterberg-Eriksson, Head of Group Purchasing, Ovako
Per Svenningsson, vd, Alltid
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen
Peter Carlsson, CEO, Northvolt
Dr. Philip E Lewis,CEO, VaasaETT
Thomas Korssell, vd, SEK Svensk Elstandard
Thomas Pettersen, VD Rejlers Embriq och VD Rejlers Norge
Toni Kekkinen, Vice President Hydro, Fortum Sverige
Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska Kraftnät