TALARE

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholm Universitet, Vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet
Elin Broström, analytiker, Energimarknadsinspektionen (Ei)
Ibrahim Baylan, energiminister
John Sandberg, Corporate Partnerships, TRINE AB
Ken Schisler, Vice President of Regulatory and Government Affairs at EnerNOC (an Enel Group Company)
Sofie Allert, grundare och vd, Swedish Algae Factory
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör och chef för nätreglering, Energimarknadsinspektionen (Ei)
Annika Widmark Sjöstedt, Senior Strategy Advisor, Kraftringen
Camilla Carlell, CRM Development Manager, ICA Sverige
Lars Hjälmered, Närings- och energipolitisk talesperson (M)
Thomas Korssell, vd, SEK Svensk Elstandard
Asoos Rasool, vd, Mälarenergi Elnät
Eva Sunnerstedt, chef för projektet Miljöbilar, Stockholms stad
Helén Axelsson, avdelningschef, Energi & Miljö, Jernkontoret
Stefan Pettersson, professor, forskningsledare Electromobility på RISE Viktoria
Johan Magnusson, docent, Göteborgs universitet och SCDI
Johan Stjernberg, vd, Box of Energy
Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus
Jonas Kempe, marknadschef B2B, Nobina
Magnus Hall, vd, Vattenfall
Maria Sundén Jelmini, SvD
Marie Wall, startupansvarig, Näringsdepartementet
Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen
Markus Wråke, vd, Energiforsk
Maxine Ghavi, Group SVP, Market Development, Microgrids and Grid Edge Technologies, ABB
Peter Alestig, SvD Näringsliv
Rikard Bodforss, vd och grundare, Bodforss Consulting
Tommy Wahlman, Programme Manager, Analysavdelningen, Energimyndigheten