SPONSRING & UTSTÄLLNING

På Energy Summit 2018 har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet.Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov.
För ytterligare information och kostnadsförslag:
Senior Commercial Manager
Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Co-Sponsorer

SEKSEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på det elektrotekniska området och representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering, inom organisationerna IEC och CENELEC. Du kan vara med och påverkar framtidens standarder, både nationellt och internationellt, samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft genom att aktivt delta inom den elektrotekniska standardiseringen. Genom SEK deltar idag cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.

Partner

Med vår passion för smarta lösningar skapar vi hållbara värden för våra kunder, samhället och oss alla. Vi kallar det för Ingenuity for life. Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv tillverkning samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.

Utställare

Ferroamp är en prisbelönt svensk tillverkare av EnergyHub systemet. Ett skalbart och flexibelt system som kopplar ihop solelproduktion med energilagring för att maximera egenkonsumtion. Systemet optimerar driften så att investeringen i solel och batterier återbetalas med både energiproduktion och effektkontroll med minskade elkostnader för nätavgifter och infrastrukturuppgraderingar vid ökad elbilsladdning. EnergyHub förbereder fastigheten för framtiden och med affärsmodeller för efterfrågeflexibilitet och elnät stöd. Ferroamp tar solelproduktion till en helt ny nivå med hjälp av PowerShare teknologin.