SPONSRING & UTSTÄLLNING

På Energy Summit 2018 har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet.Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov.
För ytterligare information och kostnadsförslag:
Senior Commercial Manager
Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
 

Lead Sponsor

Siemens har i närmare 170 år, och med verksamhet i 200 länder, arbetat med att utveckla teknik som bidrar till att lösa några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Världens befolkning växer - efterfrågan på energi växer snabbare. Energiförsörjning och hela energimarknaden förändras väldigt snabbt. Kraftproduktionen blir mer och mer decentraliserad vilket leder till att elnäten blir alltmer komplexa, digitaliseringen förändrar spelreglerna och skapar samtidigt helt nya möjligheter. För oss innebär digitalisering att man använder data till nya möjligheter och det gäller för alla områden där vi verkar.

Co-Sponsorer

SEKSEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på det elektrotekniska området och representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering, inom organisationerna IEC och CENELEC. Du kan vara med och påverkar framtidens standarder, både nationellt och internationellt, samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft genom att aktivt delta inom den elektrotekniska standardiseringen. Genom SEK deltar idag cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.
  uniperUniper är det nya namnet för E.ONs tidigare storskaliga elproduktion och råvaruhandel inom energi. Som ny global energikoncern vilar därmed Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft
    Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Drygt 2 000 experter som dagligen adderar värde till sina kunder i Sverige, Norge och Finland. Med 75 år av innovation inom Energi, ICT/Telecom, Bygg- och Fastighet, Industri och Transportinfrastruktur kombinerar vi vår erfarenhet med ny kompetens för att hjälpa företag och organisationer att skapa en hållbar transformation till ett framtida uppkopplat och energieffektivt samhälle. Hos oss möter du specialister med bredd, spets och inte minst energi som passionerat jobbar för att hitta en bättre lösning och skapa resultat för ditt företag. Inom energi erbjuder vi expertis och tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan, från produktion via distribution till förbrukning. Vi leder digitaliseringen av energibranschen inom exempelvis vind- och vattenkraft samt kraftvärme.
 

Associate Sponsor

vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och en av de största värmeproducenterna. Vi kan energi och vet vad en energiintensiv industri med behov av en säker elleverans, kompetent rådgivning och en effektiv och konkurrenskraftig energiförsörjning behöver. All vår elproduktion är dessutom miljöcertifierad och utöver el erbjuder vi energirelaterade produkter och tjänster
 

Utställare

ENACO designar, bygger och underhåller datacenter och teknikutrymmen. Företaget erbjuder kompletta lösningar för verksamhetskritisk IT-infrastruktur inklusive strategisk rådgivning och projektering, och produkter för kraftförsörjning, klimat, säkerhet och kommunikation. ENACO grundades 1977 och har kontor i Solna, Malmö och Göteborg. ”ENACO – on the edge of datacenter evolution”.
    Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Grönt byggande är det begrepp som vi använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande, som sträcker sig längre än dagens standard och lagkrav. Grönt byggande omfattar både vad och hur vi bygger samt det vi projektutvecklar och producerar. Vår vision är att det vi bygger och producerar åt våra kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt. Vi har också en vision om att vi ska vara klimatneutrala 2050. Genom vårt egenutvecklade energilager TES möter vi framtiden genom att fånga överskottsenergi från befintliga system och kan sedan lagra den under lång tid.