PROGRAM

Programmet för 2018 är under bearbetning och presenteras snart. Tills vidare kan du ta del av 2017 års program!

Onsdag 20 september 2017

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Peter Alestig och Jenny Stiernstedt, SvD Näringsliv, inleder konferensen
09:40Frågestund med energiministern

• Nyheter på energiområdet i höstbudgeten?
• Elektrifieringen av fordonsflottan – kommer dagens elsystem räcka till det? Kommer gröna elen att räcka? Fossiloberoende till 2030?
• Solceller? Prosumers? När slår det igenom på riktigt?
• 18TW ny förnybar energi efter 2020 – hur påverkar det marknaden?
• Effektfrågan? Kärnkraften – fortfarande möjligt med nya kärnkraftverk?
• Hur ser regeringen på svensk export inom energiområdet?

Energiminister Ibrahim Baylan
10:10EU:s framtida energipolitik

• Lagförslag om energieffektivisering, förnybar energi och EU:s elmarknad
• Genomförandet av EU:s Energiunion

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige
10:40Förmiddagskaffe
11:10Energikommissionens arbete är avslutat – vad händer nu?

• Utbyggnaden av förnybar energi och vägen fram till de nya målen har debatterats. Hur ligger vi egentligen till? Vilka förutsättningar är nödvändiga för att fullfölja detta?
• Nya tekniker leder till ny industri. Hur kan gröna energisystem öka den svenska konkurrenskraften?
• Omställningen av transportsektorn och energiomställningen går hand i hand, men var finns de stora utmaningarna?

Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten
11:40Ett år kvar till valet – är energifrågan löst nu?

Sedan förra valet har energimarknaderna präglats av stor dramatik med prisfall, såväl på elpriset som på elcertifikat och utsläppsrätter. Politiken har inte varit mindre dramatisk med bland annat en bred energiuppgörelse som välkomnades av många inom energibranschen. Vilka utmaningar återstår för nästa regering att lösa och vilka överenskommelser är särskilt viktiga att vårda för att energisektorn ska kunna fortsätta bidra till tillväxt och klimatnytta?

Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige
12:10Lunch
13:10PANELDISKUSSION

Industrins framtida energibehov


• Vilken roll kommer industrin att ha i framtidens energisystem?
• Hur kommer industrin att köpa el?
• Går det att anpassa sig till att klara av variationer i energitillförseln?
• Hur bör elmarknaden utformas för att ge bra förutsättningar för stora energiköpare?

Anna Holmberg, energidirektör, SKGS
Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige
Paola Zetterberg-Eriksson, Head of Group Purchasing, Ovako
13:40Svenska kraftnäts perspektiv på kommande elnätsinvesteringar – utmaningar och möjligheter

• Svenska kraftnäts utbyggnad av utlandsförbindelser
• Hur ska vi lyckas med att få in mer förnybar/ väderberoende el i vår energimix utan att riskera systemproblem eller stora kostnader?

Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät
14:10Standardiseringens ökande betydelse för innovation och nya teknikområden

Thomas Korssell, vd, SEK Svensk Elstandard
14:40Eftermiddagskaffe
15:10PANELDISKUSSION

Vattenkraftens förutsättningar och miljöpåverkan


• Hur ska vattenkraftens produktion och reglerkraft säkerställas utifrån Sveriges tillämpning av vattendirektivet?
• Politiska styrmedel
• Behöver miljöbalken reformeras?
• Bör undantag kunna ges från miljökrav?

Ellen Bruno, sakkunnig vatten, Naturskyddsföreningens rikskansli
Toni Kekkinen, Vice President Hydro, Fortum Sverige
Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

15:50PANELDISKUSSION

Utmaningar för elnäten


• Vem ska ansvara för att hantera balansen?
• Flexibilitet (förbrukningsflexibilitet, lagring eller produktionsflexibilitet)
• Vilken samordning behövs?
• Vilka systemtjänster behöver utvecklas?
• Kan variationer i elproduktionen balanseras genom frivillig styrning av hushållens elanvändning?
• Behövs subventioner? Behöver regelverk ändras?
• Hur kan aktörerna lösa detta tillsammans?

Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen
Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät
Maria Sandqvist, kanslichef, Forum för smarta elnät
Erik Mårtensson, Siemens
16:30PANELDISKUSSION

Utvecklingen inom vindkraft


• Hur får vi investeringar på plats?
• Stödsystemet
• Nätutbyggnad
• Projekt
• Vilken är den havsbaserade vindkraftens roll för att uppnå 100 % förnybart till 2040?
• Nya affärsmodeller och tjänster
• Vad är framtidens vindkraft?

Matilda Afzelius, Styrelseordförande, Svensk Vindenergi
Fredrik Gustavsson, Renewable Energy, Swedbank
Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv
17:10-18:10Nätverksmingel med dryck och tilltugg

Torsdag 21 september 2017

08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorerna inleder dag 2
09:10Building the future around customers and communities. How the world is changing right now

• Customer psychology and behaviour at the core: For every need and desire there is a solution
• The latest innovative energy offerings and models from around the world
• Building business cases by letting go of traditional revenue streams
• Where does Sweden fit?
• Taking it global and why we should look beyond the developed world

Dr. Philip E Lewis,CEO, VaasaETT
09:50Digitalisering – hur kan digitala lösningar lösa energisystemets utmaningar?

- Vilka positiva effekter får vi av effektiva IT verktyg?
- Digitalisering som leder till effektiva nätinvesteringar
- European pattern recognition – att skapa optimala elnät genom mönsterigenkänning

Jenny Edfast, affärschef Energy, Rejlers Sverige
Claes Böös, avdelningschef Kraftledningar, Rejlers
David Westerlund, projektledare, Rejlers Embriq
10:20Förmiddagskaffe
10:504 trender som förändrar energisystemet i grunden

Vad är det som driver energiomställningen och hur agerar Vattenfall i det nya energilandskapet?

Magnus Hall,vd, Vattenfall
11:30Hur kan energibranschen öka innovationsförmågan och skapa förändring?

• Utveckling i andra branscher påverkar utvecklingen av vår bransch – vad kan det betyda?
• Investeringar i bl a sol, batterier och vind kommer alltmer från privat kapital, t ex fastighetsbolag. Vad blir konsekvenserna?
• Vi kommer att ha ett nytt system om 15-20 år med annan teknik och en annan palett, hur kan den se ut?
• Vad krävs för att öka innovationsförmågan och skapa förändring?

Charlotte Bergqvist, styrelseordförande, Power Circle
Thomas Pettersen, VD Rejlers Embriq och VD Rejlers Norge
12:00Lunch
13:00Innovativa lösningar och krav på framtidens energisystem

• Vilka tekniska lösningar finns eller behövs för att möta framtidens krav på en hållbar energiförsörjning?
• Hur kommer rollerna på energimarknaden att förändras i takt med att marknaden utvecklas (tekniskt & kommersiellt)?
• Vad krävs för klara transformationen av energisystemet och samtidigt bibehålla det både säkert och stabilt?

Erik Mårtensson, divisionschef, Energy Management, Siemens.
13:40Att inte följa strömmen

• Innovation – hur skapa nya marknadsmöjligheter genom att utnyttja det mindre elhandelsbolagets dynamik i den snabba marknadsutvecklingen?
• Disruption – så förnyas branschen genom en helt ny affärsmodell med ett helt annat kundperspektiv

Malin Flysjö, vd, Borås Elhandel
Per Svenningsson, vd, Alltid
14:10Hur kan vi samverka för att göra elektricitet till acceleratorn för sömlösa transportlösningar?

• Vad är energibolagens roll och vad gör en laddoperatör?
• Vilka möjligheter ser vi och hur kan vi förena olika transportslag?

Anders Östlund, koncernchef Öresundskraft och ordförande i CLEVER
Fredrik Nordin, vd. CLEVER
14:40Eftermiddagskaffe
15:10Batterilager – en game changer?

• Vad krävs av eldistributionssystemet för att hantera introduktionen av elbilar?
• Vad är drivkraften?
• Vem ska driva marknaden?
• Hur snabbt kommer det att gå?

Peter Carlsson, CEO, Northvolt
15:40Solenergi, elbilar och batterier i morgondagens energisystem

Drastiska kostnadsminskningar för solenergi, elbilarnas revansch och batteriteknikens utveckling ställer gamla sanningar på ända. När det kostar mer att transportera än att producera elektricitet kommer morgondagens elsystem att bli mer lokalt. I detta teknikskifte kommer nya aktörer vädra morgonluft och andra kippa efter andan. Vilka nya tekniker är på frammarsch och vad innebär det för konsumenter och marknadens aktörer?

Björn Jernström, vd, Ferroamp
16:10Nyttjande av efterfrågeflexibilitet med hjälp av AI

• Automatiserad back-office
• Fokus på lönsamma produkter och kunder
• Kontroll över balanskostnader med säkra prognoser
• Involverade kunder med smart automation

Niclas Ehn, vd, Expektra
16:40Moderatorerna avslutar konferensen