PROGRAM

Onsdag 19 september 2018

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Peter Alestig och Maria Sundén Jelmini, SvD Näringsliv, inleder konferensen
09:40KEYNOTE

EU’s Renewable Energy Strategy for 2030


• State of play for renewables in the Clean Energy Package
• EU incentives for Regional Energy cooperation in the renewables area

Henrik Dam, Policy Officer, Unit c1: Renewables and CCS policy, European Commission Directorate General for Energy
10:20KEYNOTE

Presentation och frågestund med Ibrahim Baylan


• Nya EU-regler – har Sverige samma intressen som EU?
• Vad kommer att hända framöver?
• Får vi differentierade tariffer under 2018?
• Om vi får överskott, kan vi sälja?
10:50Förmiddagskaffe
11:20Frågestund med Lars Hjälmered, Närings- och energipolitisk talesperson (M)
11:35Standardiseringen möjliggör energiomställningen

Digitalisering och ny teknik i en befintlig infrastruktur

Thomas Borglin, Senior Technical Officer på SEK Svensk Elstandard
11:55Lunch
12:55Energimarknadsinspektionens förslag till ny reglering av elnätsmarknaden

• Bakgrunden till Energimarknadsinspektionens förslag
• Vilka förändringar är aktuella och när?
• Vilka blir konsekvenserna för kunder och elnätsföretag?

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör och chef för nätreglering, Energimarknadsinspektionen (Ei)
13:20KEYNOTE

Facilitating Market Efficiency and Innovation: Demand Side Participation in Grid Operations and Electricity Markets


• Global use cases of active demand participation in grid services and energy markets
• Workable market models and lowering barriers for demand participation in the European context
• The role of market agents known as “Aggregators”
• Considerations relating to balancing responsibility and other matters when demand is an active market participant

Ken Schisler, Vice President of Regulatory and Government Affairs, EnerNOC
13:55PANELDISKUSSION

Rollfördelningen i samband med energilager, laddinfrastruktur och lokala energisystem


• Vad får nätbolagen göra? För och nackdelar. Hur kan de förbereda sig?
• Rollen som aggregator, vem kan ta rollen och vilka krav ställs?
• Vem tar balansansvarsrollen för aggregatortjänster?
• Hinder och barriärer, affärsmöjligheter
• Hur förändras värdekedjan? Vilka blir de nya aktörerna?

Paneldeltagare:

Ken Schisler, Vice President of Regulatory and Government Affairs, EnerNOC

Therese Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

Maxine Ghavi, Group SVP, Market Development, Microgrids and Grid Edge Technologies, ABB


(paneldiskussionen hålls på engelska)
14:30Eftermiddagskaffe
15:00Vad ska vi ha all data till?

• Vilken data behöver vi och vem ska äga den?
• Vad ska vi ha blockkedjor till?
• Smart grids
• NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems)

Markus Wråke, vd, Energiforsk

Tommy Wahlman, Programme Manager, Analysavdelningen, Energimyndigheten
15:40Riskhantering ur ett samhällsperspektiv

• Säkerhetsskydd v/s Risk och sårbarhetsanalys
• Beroenden och konsekvenser
• Cybersäkerhet som del av en holistisk säkerhetsstrategi
• Utmaningar för energibranschen

Rikard Bodforss, vd och grundare, Bodforss Consulting
16:00How to avoid cyber related blackouts? - cyber security and its challenges for the Swedish energy system

The level of activity of those seeking to harm our critical energy infrastructure through cyberattacks continues to increase. The complexity, quantity, and connectivity of digital equipment inside the substation is rising, as is our dependency on this infrastructure for automation and digitalization. The recently introduced NIS directive emphasize the urgency for operators of critical infrastructure in Sweden and Europe. This panel discussion aims to exchange views among Swedish market players on how to prepare for possible attacks and to manage the security levels inside the digital substation and the Industrial Internet of Things (IoT).

Panelen leds av:

Tim Herden, Head of Energy Management Service in the Nordics, Siemens

Håkan Havel, Microgrids, SDA and CyberSecurity Expert, Siemens


Paneldeltagare:

Jacob Henricson, Senior Advisor, Foreseeti.

Robert Lagerström, lektor/docent på Kungliga Tekniska Högskolan. Robert forskar kring komplexa IT-system och säkerhet. Robert är en av grundarna till Foreseeti med mjukvaran Securicad som kan simulera attacker och kvantitativt räkna på IT-risker. Han har tidigare varit gästforskare i två år på Harvard samt gjort sin post-doc på ABB Corporate Research.

Peter Sigenstam, Director Strategy & Business Development, E.ON Energidistribution.

Rikard Bodforss, vd och grundare, Bodforss Consulting
16:40Digitalisering och energifattigdom – hur privatpersoner revolutionerar energisystemet i Afrika

• Hur kan privatpersoner, företag och institutioner tillsammans ge ren el till 1,1 miljarder människor?
• Vad kan en investering motsvarande ett månadskort hos SL göra för världen?
• Hur har GSM-nätet möjliggjort miljardinvesteringar i solenergi på afrikanska landsbygden?
• Hur kan svenska företag tjäna pengar och förändra världen till det bättre samtidigt?

John Sandberg, Corporate Partnerships, TRINE AB
17:00 - 18:00Nätverksmingel med dryck och tilltugg

Torsdag 20 september 2018

08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorerna inleder dag 2
09:10Vägen framåt mot ett fossilfritt samhälle

• Så kommer Vattenfall att samarbeta med andra branscher och helt nya aktörer för att uppnå klimatmålen
• Hur kan värdekedjan digitaliseras?
• Vilka nya teknologier kommer att få störst genomslag?
• Vilka regleringar behöver förändras och förnyas?

Magnus Hall, vd, Vattenfall
09:50KEYNOTE

Hur domedagen förvandlades till en möjligheternas arena – den nya klimatekonomin och vägen till hållbarhet


• Globala utmaningar och trender
• Haveriet vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009
• Framgången i Paris 2015
• Hur nya lösningar och nya aktörer driver omställningsagendan?
• Varför vi har anledning att vara optimister
• Energibranschen - möjligheternas arena

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholm Universitet, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet
10:30Förmiddagskaffe
11:00Naturen inspirerar mot effektivare solceller

• Nanoporösa strukturer för effektivare ljusinfångning hos solceller finns att hitta i naturen
• Hur kan kiselalgers nanoporösa kiselskal användas för att öka effektiviteten hos solceller?
• Vad krävs för att det ska finnas kiselalgsboostade solceller på marknaden inom en snar framtid?
• Kan det här materialet även användas inom andra energitillämpningar, exempelvis för energilagring?

Sofie Allert, grundare och vd, Swedish Algae Factory
11:20PANELDISKUSSION

Vilka effekter får digitaliseringen?


• Vad innebär de branschglidningar som pågår?
• Vilka digitala plattformar går det att nå kunderna på?
• Vad blir effekten på organisationer som digitaliseras?
• Hur ser kunden på energi och hur fattar kunden beslut när det gäller energi?

Paneldeltagare:

Annika Widmark Sjöstedt, strateg, Kraftringen

Camilla Carlell, CRM Development Manager, ICA Sverige

Johan Magnusson, docent, Göteborgs universitet och SCDI
12:10Lunch
13:10Elektromobilitet och samarbete

• Utmaningar / Potential
• Vad gör industrin och energibranschen?
• Finansiering

Stefan Pettersson, professor, forskningsledare Electromobility på RISE Viktoria
13:30PANELDISKUSSION

Paneldiskussion om elektrifiering av transportsektorn


• Hur ser fordons- och transportföretagen på elektrifieringen, vilka är utmaningarna?
• Vem ser till att infrastrukturen byggs?
• Att vara global när energibranschen ofta är lokal – finns det utmaningar?
• Digitaliseringen och elektrifieringen kommer att kräva samarbete mellan bolag och branscher. Hur påverkar det våra affärsmodeller? Hur får vi till dessa samarbeten på bästa sätt?

Paneldeltagare:

Marie Wall, startupansvarig, Näringsdepartementet

Jonas Kempe, marknadschef B2B, Nobina

Stefan Pettersson, forskningsledare Electromobility på RISE Viktoria och professor

Robert Falck, President, Founder and Inventor, Einride
14:10Laddningsplatser för elfordon – vem tar täten i det strategiska arbetet?

• Vem tar täten i det strategiska arbetet? Blir det energibolagen, kommuner, bygg och fastighetsbolag eller andra aktörer?
• Hur arbetar branschen idag?
• Hur förbereder sig kommunerna och energibolagen för det ökade behovet av laddningsplatser?
• Hur förbereder vi oss för andra aktörer på bränslemarknaden?
• Hur kan betalningen för laddningen ske på ett bra sätt?

Asoos Rasool, vd, Mälarenergi Elnät

Eva Sunnerstedt, chef för projektet Miljöbilar, Stockholms stad
14:40Eftermiddagskaffe
15:10De stora förbrukarnas perspektiv

• Energieffektivisering – vilka möjligheter finns till kostnadsbesparing?
• Klimatfärdplan för stålindustrin
• Vad kan industrin bidra med i energiomställningen?

Helén Axelsson, avdelningschef, Energi & Miljö, Jernkontoret
15:50Nya energistrategier hos stora energianvändare

• Rollen som stor energianvändare och kravställare på energitillförsel och energisystem
• Val av energistrategi

Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus

Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen
16:30Moderatorerna avslutar konferensen