Tack för SvD Energy Summit 2017!

Se filmen från eventet nedan. Vi ses igen 19-20 september 2018!

Disruption skakar om energibranschen!

Det sker stora förändringar inom energisektorn. Energikommissionen har avslutat sitt arbete. Vad händer nu? Hur kommer alla förslag att genomföras praktiskt och hur kommer det att påverka branschen? På SvD Energy Summit 20-21 september får du lyssna till Ibrahim Baylan och Energimyndighetens GD Erik Brandsma som kan berätta mer om vad som är på gång. Hur kommer framtidens energimix att se ut i Sverige? Ta del av intressanta paneldiskussioner om förutsättningarna för vattenkraften och vindkraften, två omdiskuterade energislag. En annan panel diskuterar den viktiga frågan om elnäten och de utmaningar näten står inför när mer och mer förnybar energi ska integreras.
Värdekedjan håller på att ändras. Branschens utveckling styrs till stor del av utvecklingen inom andra branscher. Detta kommer med oväntad kraft och oväntad fart. Vi går från storskaligt till mer småskaligt. Nya företagsstrukturer bildas, nya aktörer gör investeringar i sektorn och nya teknologier kommer i snabb takt. Lyssna till Peter Carlsson, NorthVolt (tidigare Tesla), som ser batterilager i stor skala som den game changer vi väntat på. Allt pekar på att elbilar snart kommer att vara en viktig del av fordonsflottan. Vad blir energibolagens roll? Vilka är de nya aktörerna som vädrar morgonluft när andra kippar efter andan? Du får träffa några av dem på SvD Energy Summit.

Du får svar på frågor som:

  • EU:s framtida energipolitik
  • Hur kommer effektfrågan att drivas framöver?
  • Hur kommer industrin att köpa el i framtiden?
  • Hur kan energibranschen öka innovationsförmågan och skapa förändring?
  • Hur kan nya intäktsströmmar skapas för energibranschen?
  • Så kan AI skapa effektivare elhandel
SvD Energy Summit har blivit ett etablerat event som samlar fler beslutsfattarna och påverkare än andra konferenser. Du får deras syn på de utmaningar och möjligheter som vi står inför men också en unik möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet och knyta direktkontakt med några av nyckelpersonerna. Efter konferensen kommer du att ha en tydligare bild av utvecklingen men också lösningar på de problem branschen står inför.

Varmt välkommen!

Ruth Sylwan
Senior Project Manager
Insight Events/ SvD Energy Summit
ruth.sylwan@insightevents.se | +46 08 587 662 15

Nyheter

Stor investering i ny batterifabrik – kan hamna i Sverige!

Citat från tidigare deltagare:

”Bra tillfälle att känna på tempen i Energisverige, speciellt när de högsta beslutsfattarna i energibolagen är samlade”
”En jättebra konferens, det är därför vi kommer hit”
”En ypperlig konferens, alla väsentliga områden täcktes in”
”Bra konferens som samlar flera olika discipliner”
”Mycket bra. Både innehåll, utförande och kontext”