Energibranschen står inför dramatiska omvälvningar!

Värdekedjan för energi har länge kännetecknats av central produktion, distribution och lokal konsumtion. Nu håller den på att stöpas om till ett komplext landskap med en blandning av central och distribuerad produktion. Det är mycket som talar för att teknikutveckling och lägre kostnader för batterier, solceller mm i kombination med ny digital teknik kommer att kunna skapa snabba förändringar inom energisystemet. Och de som tar på ledartröjan framöver kan komma från oväntat håll. Mindre bolag kan snabbt ta mark medan gamla aktörer hamnar i bakvattnet. Det finns många frågor som väntar på svar:

  • Den nya klimatekonomin och vägen till hållbarhet – Lyssna till Johan Kuylenstierna
  • EU:s strategi för förnybar energi år 2030 – Lyssna till Mechthild Wörsdörfer från EU-kommissionens energidirektorat
  • Energipolitiken efter valet – Lyssna till Ibrahim Baylan och Lars Hjälmered,  energipolitisk talesperson (M)*
  • Vattenfalls syn på energiomställningen. Lyssna till Magnus Hall
  • Den nya elnätsregleringen. Lyssna till Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen
  • Vad innebär den nya aggregatorrollen? Lyssna till Ken Schisler på aggregatorföretaget EnerNOC och Elin Löfblad, Energimarknadsinspektionen
  • Hur kan vi accelerera elektrifieringen av transportsektorn – lyssna till dem som påverkar utvecklingen
Detta var några glimtar från programmet. På SvD Energy Summit 2018 kommer vi att räta ut frågetecknen. Du får ta del av vilka strategier energibolag väljer för att positionera sig inför en oviss framtid och vilka affärsmodeller som har förutsättningar att bli framgångsrika. Lyssna till startups. Vilka regleringar behöver förändras och förnyas? Vad tycker kunderna? Och inte minst, vilka är de tekniska utmaningarna? Ur ett politiskt perspektiv är energifrågan ”hanterad” med energiöverenskommelsen. Men det finns ändå praktiska utmaningar i elsystemet som behöver få lösningar.  Hur kommer det politiska energilandskapet se ut efter valet? Passa på att anmäla dig redan nu så får du en förmånlig rabatt och garanteras plats i konferenssalen.  Eller lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig när programmet är klart.

”Får gratulera till ett väldigt bra program. Här hade man velat sitta hela tiden…” - Energiminister Ibrahim Baylan

Varmt välkommen!

Ruth Sylwan
Senior Project Manager
Insight Events Sweden/ SvD Energy Summit
ruth.sylwan@insightevents.se | +46 08 587 662 15
*) Under förutsättning att IB fortfarande är energiminister och LH energipolitisk talesperson efter valet

Se filmen från 2017 års konferens!

Nyheter

Stor investering i ny batterifabrik – kan hamna i Sverige!

Citat från tidigare deltagare:

”Bra tillfälle att känna på tempen i Energisverige, speciellt när de högsta beslutsfattarna i energibolagen är samlade”
”En jättebra konferens, det är därför vi kommer hit”
”En ypperlig konferens, alla väsentliga områden täcktes in”
”Bra konferens som samlar flera olika discipliner”
”Mycket bra. Både innehåll, utförande och kontext”